Dave Willems Photography
Algemene Voorwaarden
1
ALGEMEEN
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Dave Willems Photography.
1.2
Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotosessie kenbaar maken.
1.3
Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Dave Willems Photography worden aangepast.
2
BOEKINGEN
2.1
Een sessie boeken kan via het daarvoor bestemde formulier op de website.
2.2
Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en reiskosten binnen een straal van 15 km vanaf 1961EA in Heemskerk. Buiten deze straal bedragen reiskosten €0,35 per gereden kilometer, heen en terug.
2.3
Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dave Willems Photography heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
2.4
De fotosessie is bevestigd wanneer er via het formulier akkoord op de algemene voorwaarden is gegeven.
2.5
De betaling dient contant direct na de fotosessie te worden voldaan.
2.6
Uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
2.7
Een fotosessie op locatie zal altijd binnen plaatsvinden, de minimale afmetingen van de vrije ruimte zijn: breedte 3 meter, lengte 5 meter, hoogte 2,4 meter. De klant is verantwoordelijk voor het opmeten van de ruimte.
2.7.1
Voor een fotosessie op locatie dient een 220 volt netstroom aansluiting aanwezig te zijn.
2.7.2
Als bij aankomst op locatie de ruimte niet aan de vereisten van punt 2.7 en 2.7.1 voldoet dan kan de sessie niet plaatsvinden en zal 50% van de kosten van de fotosessie plus reiskosten in rekening worden gebracht.
3
ANNULERING
3.1
Bij annulering van de fotosessie langer dan 7 dagen voor de geplande datum worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3.2
Bij annulering binnen 7 dagen voor de geplande datum wordt 50% van de kosten exclusief reiskosten in rekening gebracht.
3.3
In het geval dat Dave Willems Photography niet in staat is om de overeenkomst uit te voeren door overmacht, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht en zal deze overeenkomst komen te vervallen.
4
LEVERING
4.1
U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Dave Willems Photography is dan ook vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotosessie toe te passen.
4.2
Uit iedere fotosessie wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Dave Willems Photography zal direct na de fotosessie samen met u de beste foto van elke stijl selecteren. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Dave Willems Photography niet geschikt zijn om te tonen.
4.3
U ontvangt binnen uiterlijk 20 werkdagen toegang tot een online locatie met daarin de bewerkte foto's.
4.4
Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.
4.5
Dave Willems Photography werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Dave Willems Photography is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. U heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
4.6
Indien de klant zelf producten besteld met/van de door Dave Willems Photography aangeleverde foto’s is Dave Willems Photography niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.
4.7
Het is niet toegestaan de door Dave Willems Photography aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Dave Willems Photography, gebruikt te worden.
4.8
De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de geleverde foto’s. Dave Willems Photography probeert de opgeleverde foto’s te bewaren voor een periode van 1 jaar na de opleveringsdatum. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.
5
KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
5.1
Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk bij de fotograaf te worden ingediend. Dave Willems Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
5.2
Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
5.3
Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
5.4
U bent tijdens de fotosessie zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5.5
Deelname aan een fotosessie is volledig voor uw eigen risico.
5.6
Dave Willems Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon in het hoogwaardig segment. Dave Willems Photography zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Dave Willems Photography niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Dave Willems Photography uitgesloten.
6
AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
6.1
Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Dave Willems Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
6.2
Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Dave Willems Photography. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, anders dan huiselijk gebruik, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Dave Willems Photography.
6.3
De foto’s mogen uiteraard wel gedeeld worden op Social Media wanneer dit niet commerciële accounts betreft. Voorwaarde hierbij is wel dat er altijd de oorspronkelijk bron vermeld wordt door middel van vermelding van website, of Facebookpagina of Instagram account van Dave Willems Photography.
6.4
Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Dave Willems Photography (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Dave Willems Photography kunnen tonen.
6.5
Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
6.6
Op alle foto’s van Dave Willems Photography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dave Willems Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6.7
Dave Willems Photography mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Dave Willems Photography is niet verplicht dit te melden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit schriftelijk (per mail) aan Dave Willems Photography te laten weten.